Right to Repair

Autoalan vapaan kilpailun varmistamiseksi yleisiä säädöksiä täydentämään on säädetty asetus turvaamaan autoilijoiden edut. Tämä niin sanottu ryhmäpoikkeusasetus velvoittaa autonvalmistajat luovuttamaan korjauksessa ja huollossa tarvittavia tietoja kohtuuhintaan myös valmistajista riippumattomille korjaamoille. Näiden tietojen saaminen autovalmistajilta on ehdoton edellytys sille, että merkkiriippumattomat korjaamot voivat palvella eri merkkisten autojen omistajia ja auton omistajat vapaasti valita, missä autonsa korjauttavat.

Asetuksella säädetään myös korjaamoiden oikeudesta ostaa varaosansa parhaaksi katsomistaan lähteistä – osien on vain täytettävä valmistajan laatukriteerit.

Tällä hetkellä autoilijat saavat vapaasti valita, missä korjauttavat autonsa, ilman pelkoa takuun menettämisestä. Korjaamot ja huoltoliikkeet voivat ostaa varaosat muualtakin kuin autovalmistajan valtuuttamilta tuottajilta. Osien täytyy kuitenkin vastata laadultaan alkuperäisosia, ja huollon laatukriteerit määrää auton valmistaja. Käytännössä autonvalmistajat ja varaosakauppiaat ostavat osat samoista lähteistä.