Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä: 22.02.2019 (päivitetty 22.5.2024)

 

1. Rekisterinpitäjä

Vanikor Oy
Hiekkamäentie 9
04300 Tuusula
automax@automax.fi
Puh. 010 22 900 40

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heikki Vaittisenniemi

3. Rekisterin nimi

Vanikor Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenottojen hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilö- ja yhteystietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi rekisterissä voimme säilyttää mm. ajoneuvon tiedot, ajoneuvon omistajan ja haltijan tiedot. Rekisteri pitää myös antamasi tarpeelliset tiedot valitsemaasi laskutustapaa varten, jotka saattavat olla esimerkiksi henkilötunnus tai laskutusosoite.

Säilytämme rekisterissä myös tiedot antamastasi palautteesta, viestien vaihdoista ja muista yhteydenotoista asiakaspalvelumme  kanssa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään verkosivuilta yhteydenottolomakkeiden täytön yhteydessä.  käsittelevistä palveluista.

Keräämme käyttäjistä verkkosivujen sisällön käytön perusteella tietoja evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla. Näitä tietoja ei yhdistetä Vanikor Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin kanssa. (ks. kohta Tietoa evästeistä verkkosivuilla).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterissä olevat henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojen siirto lomakkeiden avulla on sähköisesti suojattu. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niiden käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja yhteistyökumppanit, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan mahdollisimman nopeasti.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun. Muutokset rekisteriin pyritään suorittamaan viimeistään kuukauden kuluessa ilmoituksesta.